Koostöine tegevus:

Selles ülesandes kasutate virtuaallaborit ja suhtlete paarilisega, et koos küsimustele vastata.

Küsimused:

1. Nimetage selle simulatsiooni 2 võimalikku sõltumatut muutujat.

2. Kuidas mõjutab selles simulatsioonis aastaaeg fotosünteesi kiirust?